• Privzeto
  • Naslov
  • Datum
  • Naključno

Tolkalce že 25 let druži skupna želja po kakovostnem ustvarjanju in poustvarjanju tolkalne glasbe, raziskovanju novih tolkalnih zvokov in prenašanju pozitivnih, nalezljivih ritmov na občinstvo.

Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo dopolnjujejo z izvajanjem pedagoških, komentiranih koncertov za mlade, organiziranjem festivala BUMfest ter aktivnim spodbujanjem slovenskih skladateljev k pisanju tolkalne glasbe.

Koncertirali so že na številnih odrih doma in na tujem, in sicer v Španiji, Italiji, Nemčiji, Avstriji, Hrvaški, Črni gori, Češki, Litvi in Južni Koreji. Za svoje delo so leta 2013 prejeli Župančičevo nagrado, leta 2014 pa nagrado Prešernovega sklada.
Člani Slovenskega tolkalnega projekta odkrivajo sveže načine povezovanja različnih umetniških polj, zavestno se odmikajo od izvajanja zgolj klasičnega programa, sledijo tolkalnim trendom in razvoju tolkalne glasbe v svetu.

Vrsta uspešnih projektov v povezavi s plesom, videom in ne nazadnje lesom in kamnitimi skulpturami priča o dinamični in zreli ustvarjalnosti skupine. Veliko pozornosti namenjajo pedagoškim vsebinam. S komentiranimi koncerti mladim predstavljajo zanimivost in lepoto glasbe.
V 25 letih delovanja je njihov opus izvedenih del bogat, mnoge skladbe so bile napisane posebej za skupino.
SToP ima na voljo številne zanimive programe za različne priložnosti. S tem je zagotovljena celotna barvitost tolkalnih zvokov in atraktiven program. To je SToP – Slovenski Tolkalni Projekt.

Edinstveno skupino sestavljajo uveljavljeni akademski tolkalci: Barbara Kresnik, Marina Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger in Dejan Tamše.

Več o skupini ...